สำนักปลัด

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางอนันฐิตา เขมะปัญญา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสุภาวดี บุญทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี ชายทวีป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกอุทัย อุ่นสอน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พันจ่าเอกสุวิท เรืองอร่าม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สิบเอกปภังกร สง่าจิตร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวราตรี อินทร์สูงเนิน

นักวิชาการสาธารณาปฏิบัติการ

นางสุภาวดี บุญทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางจารุวรรณ สิงหะตา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวใบเฟิร์น วงศาเลิศ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสำรวย สองศร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายรวีวร ทองน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวราตรี อินทร์สูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางวสุธิดา ทุมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไพโรจน์ ใหญ่ล้ำ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

นายไพสาร คูณสมบัติ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)

สิบเอกวรวุฒิ สง่าจิตร

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นายมงคล พรมจันทร์

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)

-ว่าง-

นักการภารโรง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ