สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส.1386 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 045-344

[ 05-09-2566 ] Hits:47

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าปรับและเงินเพิ่ม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าปรับและเงินเพิ่ม ประจำปี 2566 {gallery}Ma-13{/gallery}

[ 07-08-2566 ] Hits:53

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก {gallery}Ma-4{/gallery}

[ 26-06-2566 ] Hits:66

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขออภัยเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องานราชการ ท่านใดมีความประสงค์จะติดต่องานราชการติดต่อได้ที่ 094 - 4705454 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง {gallery}Ma-7{/gallery}

[ 13-06-2566 ] Hits:71

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ