Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง

[ 29-03-2564 ] Hits:4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

[ 08-02-2564 ] Hits:3

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

     วันที่ 30 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมคณะปั่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

[ 30-01-2564 ] Hits:14

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

[ 05-12-2563 ] Hits:5

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ