Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566 {gallery}Ma-5{/gallery}

[ 14-03-2566 ] Hits:67

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 {gallery}Dec-2{/gallery}

[ 03-01-2566 ] Hits:448

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 {gallery}Dec-1{/gallery}

[ 19-12-2565 ] Hits:1072

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก {gallery}Ma-4{/gallery}

[ 24-06-2565 ] Hits:718

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ