Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น Zero Tolerance ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriace6d8b66f3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยสำนักงานปลัด ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังปัญหาหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลโนนผึ้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ในการกำหนดแนวทางพัฒนา กิจกรรม/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab4e7bfe658

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

     วันที่ 30 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมคณะปั่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

     วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทุกหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกอากาศในรายการ อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน

     วันที่ 1 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ