Hot News :

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-11 สาย ศพด.จั่น-ทางหลวงชนบท 3022 หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 604.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,146.00 ตารางเมตร

วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 13:48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-11 สาย ศพด.จั่น-ทางหลวงชนบท 3022 หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 604.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,146.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-11 สาย ศพด.จั่น-ทางหลวงชนบท 3022 หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 604.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,146.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ศรีสุวรรณก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,028,100.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ