ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-10 สายประปาบ้านบกออก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า3,000.00 ตารางเมตร

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 16:43

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-10 สายประปาบ้านบกออก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า3,000.00 ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-10 สายประปาบ้านบกออก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาสกันทรารมย์ (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ