Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2564 14:23
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยสำนักงานปลัด ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังปัญหาหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลโนนผึ้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ในการกำหนดแนวทางพัฒนา กิจกรรม/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ