วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2560 15:23

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,8 และเส้นทาง อบต.ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,8 แลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 9 โครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ในราคาชุดละ (แยกยื่นเป็นรายโครงการ)

 • โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 800 บาท
 • โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 300 บาท
 • โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 300 บาท
 • โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 300 บาท
 • โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ 500 บาท
 • โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 700 บาท
 • โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ 500 บาท
 • โครงการที่ 8 ในราคาชุดละ 100 บาท
 • โครงการที่ 9 ในราคาชุดละ 800 บาท

     ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhainok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-385017 ในวันและเวลาราชการ

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ