Hot News :
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560 14:48

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองไข่นก

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 วงเงินงบประมาณ 495,000 บาท และหมู่ที่ 7 วงเงินงบประมาณ 423,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ในราคาชุดละ (แยกยื่นเป็นรายโครงการ)

  • โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,000 บาท
  • โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 1,000 บาท

     ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhainok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-385017 ในวันและเวลาราชการ

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ