วันศุกร์, 20 มกราคม 2560 11:07

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,5,6,8

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,5,6,8 รวมจำนวน 7 โครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ในราคาชุดละ (แยกยื่นเป็นรายโครงการ)

  • โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,000 บาท
  • โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 400 บาท
  • โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 400 บาท
  • โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 400 บาท
  • โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ 700 บาท
  • โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 700 บาท
  • โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ 100 บาท

     ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 2560 ถึง วันที่ 6 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhainok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-385017 ในวันและเวลาราชการ

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ