Print this page
วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562 10:27

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ จะประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ (ตามรายละเอียดดังนี้)