Hot News :
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 15:23

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานแอโรบิค

     โครงการก่อสร้างลานแอโรบิต ขนาดกว้าว 30.00 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการผังเมือง หมู่ที่ 1 บ้านบก ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 422,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60 เป็นเงิน 422,700บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ