Hot News :
วันพุธ, 13 กันยายน 2560 16:07

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง (เส้นทางบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง (เส้นทางบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 332,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ย. 60 เป็นเงิน 332,000 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ