Hot News :
วันพุธ, 13 กันยายน 2560 15:57

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ตำบลโนนผึ้ง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 167,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ย. 60 เป็นเงิน 167,000 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ