Hot News :

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านเหรียญทอง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านเหรียญทอง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 96,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 60 เป็นเงิน 96,000 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ