Hot News :
วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 15:57

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอก ทางหลวงหมายเลข 226-ทางหลวงหมายเลข 231 (บ้านจั่น หมู่ที่ 2 - บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอก ทางหลวงหมายเลข 226-ทางหลวงหมายเลข 231 (บ้านจั่น หมู่ที่ 2 - บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 98,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 60 เป็นเงิน 98,600 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ