Hot News :
วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 15:57

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบกออก (เส้นทางโรงเรียนบ้านบก-ซุ้มประตูบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบกออก (เส้นทางโรงเรียนบ้านบก-ซุ้มประตูบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 60 เป็นเงิน 26,000 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ