Hot News :
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 11:07

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านจั่น (เส้นทางบริเวณหน้าบ้านยายแฮง)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านจั่น (เส้นทางบริเวณหน้าบ้านยายแฮง) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ก.ค. 60 เป็นเงิน 12,800 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ