Hot News :
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 11:07

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณ ศพด.บ้านจั่น หมู่ที่ 11 บ้านจั่น (เส้นทางสามแยกทางหลวง 226-บ้านผึ้ง)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณ ศพด.บ้านจั่น หมู่ที่ 11 บ้านจั่น (เส้นทางสามแยกทางหลวง 226-บ้านผึ้ง) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ก.ค. 60 เป็นเงิน 200,000 บาท

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ