Hot News :

ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายผู้บริหาร ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวัพระ และพบประก่อนแยกย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ท่านผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและทีม ทสม.และ อปพร. ตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำดี ด้วยหัวใจ " ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ณ บริเวณวัดบ้านผึ้ง ตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมประชุมทีมงาน ทสม. อปพร. ตำบลโนนผึ้งเพื่อการบริหารงานในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง ณ ห้องประชุมภมรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองผือ จังหวัดกาฬสินธ์ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันพุธ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และรับฟังแนวทางการปฎิบัติงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำหรวจ ลงพื้นที่ใช้หินบดและทรายโรยพื้นถนน เหตุจากน้ำมันรั่วใส่ผิวจราจร บริเวณปากทางบ้านทุ่งเกษม

    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเสน่ห์ คำสี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ท่านธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารเพล ทำบุญสำนักงานฯ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ