Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รุ่นที่ 1มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากโดยมีนายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคลจังหวัดอุบลราชธานี ผช.ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ มาบรรยาย ให้ความรู้ ณ.ห้องประชุมภมรบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม มาศึกษาและเรียนรูู้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ บ้านตาติด หมุ่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเบี้ยยังชีพและ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณและสาระน่ารู้ทุกวัน

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ..ทำความสะอาด..ลานวัด..โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯนายอำเภอวารินฯและผู้นำชุมชนฯพร้อม อสม.จิตอาสามาร่วมกิจกรรมณ.วัดหนองป่าพง

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญตักบาตรเช้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนผึ้ง

วันที่ 6 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกอาสารักษ์โลกของ บ้านจั่น ม.2,11ว่ามีคนลักลอบนำขยะมาทิ้งที่สาธารณะ จึงเข้าตรวจสอบเพื่อนำมาหาทางแก้ปัญหาต่อไป

วันที่ 6 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมชี้แนวเขตที่ดิน..ที่บ้านบกออก ม.6

วันที่ 6 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกอากาศในรายการ อบต.โนนผึ้งพบประชาชนทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ผุ้บริหารพร้อมด้วยพนักงานอบต.โนนผึ้งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. นาเริก จังหวัดชลบุรี ซึ่งมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้งออก เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

 วันที่ 4 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เป็นประธานงานฌาปนกิจคุณตาสิงห์ สุเพ็ญ อดีตผู้ใหญ่บ้านเหรียญทอง ผู้ล่วงลับ ขอให้คุณตาไปสู่สุคติเทอญ.ณ.เมรุวัดบ้านท่าฆ้องเหล็ก

 วันที่ 4 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงดูแลบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และรับฟังปัญหาของพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ