Hot News :

ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภมรภิรมย์ เพื่อให้อาสาสมัครได้รับความรู้ ความเข้าใจในปัญหา และการแก้ไขปัญหาของพิษสุนัขบ้าภายในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิชชุกร ชุมแสง ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากร

    วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ..ลงเสาเอก เสาโท ฐานพระพุทธรูป 5 พระองค์ ณ.วัดบ้านผึ้ง

    วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนในการทำประชาคมที่ ม.5บ้านทุ่งเกษม

    วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำละคร เสน่ห์ฮักวาริน ณ วัดหนองป่าพง

    วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

    วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและสาระน่ารูู้ ข่าว Hot new ประจำวัน

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ออกชี้ระวังแนวเขต บ้านจั่น ม.11

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561 หมู่ที่ 1,6 บ้านบก 4,7 บ้านผึ้ง และหมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง และ หมู 5 บ้านทุ่งเกษม

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานปลัด อบต.ลงพื้นที่มอบถังขยะ หมู่ที่ 1 ,6,5,10,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลโนนผึ้ง เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน ฯ

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและสาระน่ารูู้ ข่าว Hot new ประจำวัน

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมต้อนรับนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และ เกษตรอำเภอวารินชำราบ ได้เดินทางไปร่วมออกแบบแลนด์มาร์ค สวนไม้ดอกบ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับ นายกอบต.โนนผึ้ง และผู้นำชุมชนในพื้นที่..เพื่อเตรียมการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

     วันที่ 31 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมลงพื้นตรวจสอบหล้งได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องหมู่บ้านอยู่สุขว่าน้ำเสียไม่ระบาย.จึงพร้อมด้วยกองช่างไปสำรวจพื้นที่เพื่อจะได้แก้ปัญหา..พร้อมทั้งได้สำรวจเบื้องต้นจะได้..เพื่อจะจดำเนินการต่อไป..

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ