Hot News :
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 00:00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

     ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เดือน 2561 และนายอำเภอวารินชำราบ ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ