Hot News :

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดังนี้

       1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ชก./ปก.) จำนวน 1 อัตรา

       2. ตำแหน่งสายงานการสอน - ตำแหน่ง ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตรา

       โดยสามารถยื่นเอกสารขอโอย (ย้าย) ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทร. 045-953452 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ